logo

Verlof aanvragen

Er kan buiten de schoolvakanties verlof worden verleend vanwege:

  1. de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders en/of
  2. gewichtige omstandigheden.

     

Toelichting
Lees a.u.b. voor u het aanvraagformulier invult eerst de toelichting, zodat u weet in welke situaties u wel of geen recht heeft op verlof.


Verlofaanvraagformulier
Is alles duidelijk en wilt u daadwerkelijk een aanvraag doen, dan kan dat op twee manieren:

U stuurt uw aanvraag ruim van te voren naar de teamleider van uw kind. Dit kan via de e-mail. U kunt het formulier ook meegeven aan uw zoon/dochter en het laten inleveren bij de teamleider. 

icoon
Aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Meldknop.nl
instagram twitter facebook youtube