logo

Medezeggenschapsraad (MR)

Op deze pagina houdt de MR u op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Hieronder staan pdf bestanden met agenda's, notulen, en ook de statuten en regelementen.

icoon
Aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties