logo

Mentoraat

Op het Kamerlingh Onnes vinden we het erg belangrijk om de leerlingen te helpen bij het vinden van antwoorden op drie belangrijke vragen: wie ben ik?, wat kan ik? en wat wil ik? Ook houden we de ontwikkeling, het welbevinden en de schoolprestaties met elkaar in de gaten. 

 

Eerste aanspreekpunt

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, maar ook voor ouders/verzorgers. De mentor zorgt ook voor de vorming van de groep. Hiervoor heeft iedere klas een introductieprogramma. De contactgegevens worden verstrekt bij de eerste ouderavond in september van het schooljaar. 

 

Persoonlijk ontwikkelingsplan

We begeleiden de leerling vanaf de brugklas intensief en actief bij het leer- en keuzeproces. Vanaf de brugklas werken de leerlingen met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). In dit plan geeft de leerling, in samenspraak met ouders/verzorgers en de mentor, aan welke ontwikkelingen hij/zij de komende periode wil doormaken en hoe we er samen voor kunnen zorgen dat deze doelen bereikt worden. Dit gebeurt in zgn. POP-gesprekken.

In de eerste klas ligt de nadruk op het aanleren van studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden. Hiervoor heeft de mentor twee klassikale begeleidingslessen ter beschikking en een uur waarin ruimte is voor het voeren van individuele gesprekken.

Vanaf de tweede klas gaan de leerlingen zich richten op het kiezen van een profiel en in de bovenbouw vmbo-tl, havo en atheneum. De begeleiding zal zich vooral richten op het maken van een goede keuze voor doorstroom binnen het Kamerlingh Onnes of een vervolgopleiding in het mbo, hbo of de universiteit.
 

Mentorles

In de mentorlessen kunnen tal van onderwerpen naar voren komen:

 • Algemene onderwerpen
  Er is een mentorprogramma per leerjaar en opleidingsniveau, waar een aantal algemene onderwerpen aan bod komt, zoals groepsvorming, schoolafspraken, leren leren.
 • Specifieke onderwerpen
  Daarnaast kunnen er situaties zijn waarbij specifieke onderwerpen aandacht verdienen, zoals pestpreventie of omgaan met genotsmiddelen, geweld of online situaties. 
 • Welbevinden en schoolvorderingen
  Dit zijn vaak individuele gesprekjes die de mentor voert met de leerling. 
 • Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
  Afhankelijk van het leerjaar, zullen ook activiteiten gericht op de loopbaanoriëntatie en -begeleiding plaatsvinden. 

Driehoek leerling, ouder, mentor

We werken vanuit de driehoek Leerling - Ouder - Mentor/Docent, omdat we een gezamenlijk belang hebben, vanuit onze verschillende rollen in de ontwikkeling, het welbevinden en schoolprestaties van uw kind.

 

icoon
Aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Meldknop.nl
instagram twitter facebook youtube