logo

Corona update

26 mei 2020

Volg de laatste ontwikkelingen in verband met het coronavirus via:

 

afbeelding

[26 mei]
Beste leerlingen

Zoals jullie weten mag de school vanaf dinsdag 2 juni weer open. We kijken er enorm naar uit om jullie weer in het echt te zien, we hebben jullie gemist! Omdat we ons natuurlijk aan de richtlijnen van het RIVM moeten houden, kunnen we maar kleine groepen leerlingen in de school ontvangen. Daarom zal tot de zomervakantie het leren op afstand de basis blijven.

We bieden je hierbij de volgende informatie aan:

 • Bijlage A: Globale indeling van de weken.
  Voor het overzicht van de laatste schoolweken dit schooljaar.
   
 • Bijlage B: Schema mentorlessen op school.
  Er is gelukkig een contactmoment met je mentor en klasgenoten op school.
   
 • Bijlage C: Uitgangspunten veilig open.
  Het protocol waar we ons aan moeten houden, wordt hier toegelicht.
   
 • Bijlage D: week ondersteuning en maatwerk
  In deze week kun je worden opgegeven voor ondersteuningslessen en maatwerk.
   
 • Bijlage E: hersteltoetsen onderbouw / PTA-toetsen voorexamenklassen
  We bieden, voor de leerlingen die dat nodig hebben om over te kunnen gaan, de mogelijkheid voor een hersteltoets. Voor de voorwaarden, zie de bijlage.
   
 • Bijlage F: overgangsnormen onderbouw
  Enkele weken geleden hebben we jullie de aangepaste overgangsnormering gemaild. Omdat een afsluitende toetsweek niet mogelijk is, zijn de overgangsnormen opnieuw aangepast (onder voorbehoud toestemming MR).

Kijk goed in de schema’s wanneer we je op school verwachten. We kunnen alleen open als iedereen zich houdt aan de veiligheidsregels. Zorg dus dat je goed voorbereid op school komt door deze van tevoren te lezen. De bijlagen zijn voor verschillende groepen leerlingen wat anders en zijn op maat naar ouders/verzorgers verstuurd en staan in Itslearning. 

Met vriendelijke groet, mede namens je docententeam,

M. Bos, H.M.D. ten Bloemendal, E. Keun, J. Mik, M.A.G. de Rooij, J.E. Otten.

 

 


[4 mei]
Leren op afstand 
Het leren op afstand gaat tot ten minste 2 juni door. Op basis van de enquêtes onder leerlingen, klassenouders en medewerkers, hebben we de afspraken leren op afstand als volgt aangevuld. Het bestand Leren op afstand is voor de leerlingen aangevuld en gedeeld op Itslearning en met ouders.

 1. We verzorgen minstens één les per week via een uitleg/instructie in Teams en we hebben zo ‘live’ contact met elkaar.
 2. We geven leerlingen de mogelijkheid om een instructie van een essentieel lesonderdeel terug te kunnen kijken (via het opnemen van een Teams meeting, een YouTube instructievideo of ingesproken PowerPoint).
 3. We geven duidelijk in Magister aan wat we van leerlingen verwachten in:
  1. de 30 minuten les;
  2. de ‘thuiswerktijd’ daarbuiten.
 4. We geven leerlingen de mogelijkheid vooruit te werken door de planning voor een langere termijn te communiceren;
 5. We houden rekening met de totale hoeveelheid werk die leerlingen thuis moeten doen voor alle vakken. 

 


[23 april]
Beste leerlingen,
Inmiddels is het al eind april en het leren op afstand lijkt ‘het nieuwe normaal’. Maar er gloort hoop: Minister President Rutte heeft laten weten dat hoogstwaarschijnlijk de scholen vanaf 1 juni weer open kunnen mits we rekening houden met de RIVM eisen.

Meivakantie
De meivakantie begint vrijdag 24 april en loopt tot en met 3 mei. Maandag 4 mei is een (online) lesdag en dinsdag 5 mei zijn we weer een dag vrij. Dit is vanaf het begin van het jaar gecommuniceerd. Het lijkt vreemd, maar is bedacht in verband met de examenkandidaten die we nog op school wilden hebben voor hun examens zouden beginnen op 7 mei.

Na meivakantie
Inmiddels weten we dat we na de meivakantie niet direct weer naar school gaan. De vooruitzichten zijn dat we vanaf 1 juni onderwijs bieden op anderhalve meter afstand. Het ‘hoe en wat’ volgt later. Dat betekent dat we na de meivakantie in ieder geval vier weken onderwijs op afstand voortzetten. De lijn hiervoor zullen we na de meivakantie verder communiceren, hiervoor gebruiken we de input van de enquêtes onder medewerkers, leerlingen en klassenouders.

Resultaten van de enquêtes
De resultaten van de enquêtes zijn bekend en staan op Itslearning in het KO Leerlingenplein. Bedankt 371 leerlingen dat jullie dit hebben ingevuld! Dat is een mooie score voor een enquête. Wat opvalt is dat jullie positief zijn, constructief meedenken en het over het algemeen eens zijn met elkaar. Het is ook in overeenstemming met wat uit de enquête onder klassenouders en docenten kwam. We nemen de uitkomsten (o.a. meer via Teams lesgeven) mee om het leren op afstand na de vakantie verder vorm te geven.

Overgangsnormen
Een van de dingen waar iedereen benieuwd naar is, is hoe het nu moet met de overgang. Daarvoor hebben we een voorstel gemaakt. Dit wordt nog besproken. We zullen dit na de vakantie delen. In grote lijnen komt het er, zoals eerder vermeld, op neer dat de volgende elementen meetellen:

 • Je prestaties voor 15 maart;
 • Je studievorderingen tijdens de lessen op afstand, ter beoordeling van het docententeam, inclusief je mentor (en rekening houdend met je thuissituatie);
 • Een mogelijke toets als afsluiting van het schooljaar (als dat dan kan en mag).

LSD en landelijk geslaagden moment
Vandaag (donderdag 23 april) zouden onze examenleerlingen hun laatste schooldag (LSD) hebben. We vinden het ontzettend jammer voor ze dat deze traditie, waarmee ze ritueel afscheid nemen van hun middelbareschooltijd, dit jaar niet door kan gaan. We hopen natuurlijk dat we richting het einde van het schooljaar wel op een feestelijke manier afscheid van onze examenkandidaten kunnen nemen. Alle geslaagde scholieren in Nederland krijgen toch nog een moment om het behalen van hun diploma te vieren. Deze speciale dag wordt op 4 juni gevierd, maar hoe feestelijk de viering gaat worden, is nog niet bekend.

Fijne vakantie!
Als je vind dat je niet genoeg je best hebt gedaan tot nu toe, is het niet verboden in de vakantie nog wat achterstanden weg te werken. Maar we gunnen iedereen natuurlijk ook een welverdiende meivakantie, want we zien ook dat jullie hard gewerkt hebben en we hebben jullie nog meer laten doen dan tijdens normale schooldagen, lazen we in de enquêtes!

Hartelijke groet,
mede namens de docenten, 
M. Bos, H. ten Bloemendal, E. Keun, J. Mik, M. de Rooij, J.E. Otten.

 

 


[20 april]
Lessen deze week
Graag berichten we jullie over de komende (les)dagen:

 • Donderdag 23/4 lesdag (geen LSD)
 • Vrijdag 24/4 vrije dag, begin van de meivakantie.

En daarna de welverdiende meivakantie!

Hartelijke groet,
mede namens de docenten, 
M. Bos, H. ten Bloemendal, E. Keun, J. Mik, M. de Rooij, J.E. Otten.
 

[16 april 2020] 
Bericht leerlingen,  
We zijn inmiddels al een aantal weken ons onderwijs op afstand aan het organiseren en aanbieden. Dit is inmiddels een beetje gewend en bekend, maar écht leuk is het niet. We zien jullie liever in het echt.  
 
Onderwijs op afstand 
Op het Kamerlingh Onnes volgen we nog steeds de eerder gemaakte afspraken over het leren op afstand. Deze afspraken staan op Magister (mededelingen). We wachten nu eerst de persconferentie van dinsdag 21 april af. Afhankelijk van wat we daar zullen horen vertellen we jullie hoe de periode na de meivakantie eruit ziet.  
 
Buitenlandse reizen gaan in september niet door
De buitenlandse reizen van V4, H4, A4 en A5 die deels in september 2020 gepland stonden, gaan niet door. De situatie rondom het coronavirus is nog zo onzeker dat wij het niet verantwoord vinden om in september met grote groepen leerlingen met bussen naar het buitenland te reizen. Veiligheid en gezondheid van de leerlingen en de begeleiders zijn hierbij een belangrijke overweging. We bekijken na de zomer of de reizen op een ander moment gepland kunnen worden.  
 
Ziekmelden van leerlingen door ouders
De afwezigheidsmelding kan op dit moment niet telefonisch worden doorgegeven. Toch is het voor ons belangrijk om te weten of je ziek bent en daarom de online lessen mist, of dat er iets anders aan de hand is. Daarom kunnen jullie ouders je ziekmelden (en weer aanwezig) via absentie@kamerlinghonnes.nl.  Als je 18 jaar of ouder bent, kun je dit zelf doen op dit e-mailadres.  
 
Herinnering: Leerlingenquête over leren op afstand
Vorige week ben je gevraagd een enquête over het leren op afstand in te vullen. Al 80 leerlingen hebben dit gedaan. Dat is een mooi begin. We willen zoveel mogelijk respons. Daarom de herhaalde oproep: vul de enquête in. Dit kan tot aankomende dinsdag 20 april. De enquête is te vinden op Itslearning (KO-leerlingenplein).  

Hartelijke groet,
mede namens de docenten, 
M. Bos, H. ten Bloemendal, E. Keun, J. Mik, M. de Rooij, J.E. Otten.

 


[10 april 2020]
Beste leerlingen,
Na hard werken is het nu tijd voor een paar (paas)dagen rust. Graag willen we je laten weten dat wij jullie inzet enorm waarderen! In de bijlage daarom een bericht voor jou, van ons. We wensen je fijne paasdagen!

Hartelijke groet,Theo en Akkelys, 
bestuur van de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen

 


[9 april 2020]
Beste leerlingen,
We hebben jullie al vier weken niet gezien. Dat is bijna niet voor te stellen. Maar ook de komende weken blijven we nog op afstand. Hieronder informatie zodat je ook volgende week goed kan starten.

Lessen Pasen
Op maandag 13 april is het 1e Paasdag. Er zijn dan geen lessen. Deze lessen worden zo spoedig mogelijk uit Magister gehaald. Goede vrijdag zijn er wel lessen

Ervaringen leren op afstand
Dinsdag hebben de docenten via teams hun ervaringen met het lesgeven op afstand gedeeld. Gelukkig hoorden we dat de meesten van jullie heel goed aan het werk zijn en een soort van ritme hebben ontwikkeld hierin. Dat is heel goed om te zien.

Een aantal van jullie loopt nog wel tegen bepaalde zaken aan. Daarom is het denken we, goed om een aantal afspraken over het leren op afstand nog een keer op een rijtje te zetten:

 1. De lessen, huiswerk en deadlines staan in Magister. Kijk daar dus eerst
 2. De inhoud van de lessen (dus de bestanden, powerpoints, etc.) staat op Itslearning of in Teams. De docent geeft dat duidelijk in Magister aan.
 3. De docent geeft aan of je de hele les moet volgen (via bijvoorbeeld Teams) of dat hij/zij beschikbaar is voor het stellen van vragen.
 4. De docent geeft duidelijk aan of en waar je je huiswerk moet inleveren.
 5. Informeer je docent als je ergens tegenaan loopt en vraag hulp als dat nodig is.

Verloop schooljaar
Op dit moment is het voor ons allemaal nog onduidelijk hoe de rest van het schooljaar zal gaan verlopen. We hopen jullie binnenkort informatie te kunnen geven over hoe/of we lesstof gaan toetsen en over de overgang aan het eind van het schooljaar. Voor nu vinden we het belangrijk om jullie erop te wijzen dat de manier waarop je nu omgaat met “het leren op afstand” invloed kan hebben op de bevordering aan het eind van het schooljaar. Daarmee bedoelen we je aanwezigheid in “de les op afstand”, het inleveren van huiswerk en opdrachten en manier waarop je je inspant voor school. Natuurlijk snappen we heel goed dat het niet altijd lukt om in de les online te zijn, als je je laptop met een huisgenoot moet delen. En dat je soms door omstandigheden minder kan laten zien dan je eigenlijk zou willen. Wat we bedoelen is dat de huidige omstandigheden geen excuus mogen zijn om niet je best te doen voor school. Wellicht komt deze boodschap harder over dan bedoeld. Toch denken we dat het in deze fase goed is om deze boodschap nu helder met jullie te delen.

Privacy online
Als docenten hebben we besproken hoe het zit met jullie en onze privacy in online platforms als Teams, waarin we samen videovergaderen. Je hoeft als docent of leerling ook niet altijd met je gezicht in beeld. Zo kan ook prima de video-vergaderfunctie van Teams gebruikt worden om het beeldscherm (met uitleg in PowerPoint) of whiteboard te delen, waarop dingen worden uitgelegd. Daarnaast gedraag jij je natuurlijk online ook volgens de afspraken die we ook in de klas hebben gemaakt. Mediawijsheid blijft altijd van kracht. Zie ook de handvatten voor leerkrachten en leerlingen voor sociale media.

Videopresentaties door leerlingen
Bij sommige vakken wordt van leerlingen gevraagd een filmpje van zichzelf te maken en in te leveren. Dit vinden leerlingen soms best spannend. Presentaties in de vorm van een filmpje zijn onderdeel van het lesprogramma en waren dat ook al in het tijdperk voor Corona en leren op afstand. Daarom vragen we jullie ook, deze gewoon in te leveren zoals door de docenten gevraagd is. Julie privacy wordt uiteraard volgens de AVG richtlijnen gerespecteerd.

Lenteschool
Omdat de school in de meivakantie nog dicht is, hebben we besloten dat de Lenteschool niet door zal gaan. Het alternatief, namelijk Lenteschool “op afstand” vonden we geen goed idee, na een hele periode waarin jullie al op deze manier de reguliere lessen hebben moeten volgen. Ook een Zomerschool is voor ons geen optie, omdat we nog te weinig duidelijkheid hebben over het verdere verloop van dit schooljaar en hoe we de overgang en bevordering gaan vormgeven.

Tot volgende week.

mede namens de docenten, 
M. Bos, H. ten Bloemendal, E. Keun, J. Mik, M. de Rooij, J.E. Otten.
 

[3 april 2020]
Beste leerlingen, 
De school is inmiddels ruim twee weken dicht. We vinden het gek dat we jullie nu even niet zien, maar we weten dat jullie online contact hebben met jullie mentor en docenten. Hieronder krijgen jullie belangrijke informatie.
 
Scholen langer dicht
Zoals jullie in de media hebben gehoord, blijven de scholen langer dicht: tot 28 april. Dat betekent dat het ‘leren op afstand’ langer doorgaat. We zien jullie natuurlijk het allerliefst op school, maar we maken er in deze situatie het beste van. Dat betekent dat we elke dag proberen het ‘leren op afstand’ beter vorm te geven. Jullie merken hopelijk dat het elke dag een beetje beter gaat. Jullie hebben vorige week de afspraken over ‘leren op afstand’ ontvangen. Als je vragen hebt, dan neem je contact op met je mentor. Als een docent je mist, kan het zijn dat hij/zij belt, of je ouders een mailtje stuurt.

Nieuwe roosters
Vanaf maandag 6 april geldt een nieuw rooster. Hierin zijn, naast een aantal gewone roosterwijzigingen ook kwartaalwissels opgenomen. Dat betekent dat er vakken op een ander moment gepland kunnen zijn, dat er vakken bijkomen of afgaan en dat je soms een andere docent op. Bekijk je nieuwe rooster dus goed op Magister. Je nieuwe docent zal via Magister aangeven hoe hij contact met je maakt.

Ervaringen met het leren op afstand
We zijn erg benieuwd hoe jullie ervaringen met het ‘leren op afstand’ zijn. Daarom hebben we in Itslearning een enquête geplaatst. Je vindt hem in het vak KO Leerlingenplein op Itslearning. We hopen dat jullie deze enquête allemaal invullen.
 
Eindexamensite.nl
Op het vak KO Leerlingenplein in Itslearning staat een link naar de www.eindexamensite.nl. Dit is een niet gratis website, waar jij als examenkandidaat dit jaar gratis toegang voor krijgt. Als het goed is word je direct vanuit Itslearning ingelogd op deze site. Is dat de eerste keer niet zo, dan krijg je een scherm van Kennisnet Entree. Kies daar voor Reitdiep College (via Itslearning). Je kunt op deze site niet alleen oude examens oefenen, maar krijgt ook feedback en uitleg bij de vragen. Ook wordt de examenstof nog een keer uitgelegd. We weten nog niet hoe de schoolexamens eruit gaan zien, maar je kunt hier wel mooi oefenen!
 
MS Teams en Office365
Voor leerlingen die willen nalezen hoe ze met Microsoft Teams (onderdeel van Microsoft Office365) aan de slag kunnen, is een handleiding beschikbaar. Die staat in de map Handleidingen in het ITS-vak ‘KO Leerlingenplein’. Je kunt ook via je Office365 licentie Excel of Word downloaden op je device! Handleiding Teams voor leerlingen.
 
Hartelijke groet,
mede namens de docenten, 
M. Bos, H. ten Bloemendal, E. Keun, J. Mik, M. de Rooij, J.E. Otten.
 

 


[26 maart 2020]
Onderwijs op afstand
Er wordt door alle docenten hard gewerkt om jullie onderwijs op afstand vorm te geven. Daar zullen jullie ook zeker de resultaten van zien. Van jullie mentoren horen we dat het soms lastig is om overzicht te krijgen en te houden bij de vele platforms die we gebruiken. Dat is begrijpelijk. We hebben daarom de belangrijkste afspraken nog even op een rijtje gezet in de bijlage. Via de volgende link kom je daar: Bijlage Afspraken Leren op afstand. We gaan nu steeds meer werken met Microsoft Teams. Daarin kun je overleggen en elkaar zien terwijl je werkt. Een instructie hiervoor ontvang je via de vakdocent.

Itslearning
De snelheid van Itslearning is op piekmomenten soms problematisch. Dat merken jullie. Daar wordt hard aan gewerkt. Er maken op dit moment ook steeds meer scholen en leerlingen gebruik van Its learning. De landelijke capaciteit is inmiddels flink verhoogd. We gaan ervan uit dat Itslearning binnenkort op elk moment van de dag goed werkt.

Toetsen en overgang
Op dinsdag 31 maart maakt de minister bekend of de scholen langer dan tot 6 april dicht blijven. Als dat zo is, gaan we ook verder nadenken over toetsen en de overgang aan het einde van het schooljaar. We houden rekening met de omstandigheden waaronder jullie nu aan het werk zijn. Maak je daarom niet te zenuwachtig over het schoolwerk. Doe wat je kunt en blijf aan het werk. Er worden nu geen toetsen voor een cijfer afgenomen, maar de praktische opdrachten kunnen wel gewoon doorgaan en beoordeeld worden. Meer informatie daarover krijg je van je vakdocent.

Enquête
Natuurlijk zijn wij heel erg benieuwd hoe het werken op afstand jullie bevalt. Daarom krijgen jullie binnenkort een uitnodiging om een enquête in te vullen. Deze enquête krijg je via Itslearning – vak KO Leerlingenplein.

Hartelijke groet,
mede namens de docenten, 
M. Bos, H. ten Bloemendal, E. Keun, J. Mik, M. de Rooij, J.E. Otten

 


[24 maart 2020]
Beste examenleerlingen en ouders/verzorgers,

Minister Slob heeft vanmorgen in zijn persconferentie aangegeven dat het Centraal Eindexamen dit jaar definitief niet doorgaat. Het resultaat van het schoolexamen wordt daarom leidend voor het behalen van jullie diploma.

Hoe dat precies gebeurt is nu nog onduidelijk. De minister komt met maatregelen over de slag/zakregeling en de herkansingen.  Die gaan in ons land gelden voor alle leerlingen die nu examen doen. Daar wachten we nu op. Zodra de regelingen bekend zijn gaan we jullie er uitgebreid over informeren. Inmiddels zijn we op school wel met de voorbereidingen begonnen want we gaan echt alles uit de kast halen om te zorgen dat jullie examenperiode goed afgesloten wordt. Wat voor jullie nu belangrijk is dat je “aangesloten” blijft en  dus ook blijft studeren voor de schoolexamens die nog komen.

We sluiten ons aan bij de woorden van de minister: houd moed en blijf je inzetten!

Hartelijke groet,
mede namens de docenten, 
M. Bos, H. ten Bloemendal, E. Keun, J. Mik, M. de Rooij, J.E. Otten
 

[23 maart 2020]
Beste examenleerlingen en ouders/verzorgers,

Vanavond heeft de overheid aangescherpte maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. In dit bericht leest u wat dit betekent voor onze schoolexamens.

Schoolexamens op school gaan niet door
Binnen de aangescherpte maatregelen wordt van alle Nederlanders gevraagd om niet meer samen te komen in groepen van welke omvang dan ook. In het verlengde hiervan vinden het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen en de schoolleiding van de scholen in het voortgezet onderwijs het niet verantwoord om op dit moment schoolexamens binnen de schoolgebouwen af te nemen.

Dit betekent dat alle schoolexamens binnen de schoolgebouwen vanaf morgen dinsdag 24 maart niet doorgaan.

We begrijpen dat dit bericht voor sommige leerlingen en ouders op een laat moment komt. De laatste ontwikkelingen vragen ons echter om dit besluit op deze korte termijn te nemen. Hiervoor vragen we uw begrip. Ons uitgangspunt is en blijft de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers.

We blijven alert op de landelijke maatregelen en houden u doorlopend op de hoogte van de relevante ontwikkelingen. Zowel over de schoolexamens als het centrale examen volgt nader bericht.

Hartelijke groet,
mede namens de docenten, 
M. Bos, H. ten Bloemendal, E. Keun, J. Mik, M. de Rooij, J.E. Otten

 


[19 maart 2020]
Lessen op afstand (2)

Donderdag en vrijdag heb je de eerste lessen online gevolgd. Dit gebeurde via Magister en Itslearning (met bijvoorbeeld de planner, groepschat in berichten of opdracht inleveren in je vakken). Sommige docenten experimenteren ook met andere online programma’s om jou te bereiken. We merken dat veel leerlingen actief meedoen met de online lessen. Heel goed!

Magister en Itslearning werken soms niet altijd optimaal. Als het je niet lukt om op het geplande lesmoment ingelogd te zijn, dan laat je op een later tijdstip die dag weten dat je het (huis)werk hebt gemaakt. Vroeg in de ochtend en later op de dag zijn Magister en Itslearning namelijk beter bereikbaar. Je kunt je (huis)werk via een bericht/screenshot/foto via ‘Itslearning berichten’ aan je docent sturen.

Meedoen met de lessen is niet vrijblijvend (het is niet altijd haalbaar om mee te doen aan het half uur dagrooster in Magister; wel verwachten we eigen verantwoordelijkheid voor jouw studievoortgang). Als er geen contact tussen jou en de docent op een lesdag is geweest, probeert de docent contact met jou en/of je ouders op te nemen. Mocht je problemen ondervinden bij het leren op afstand, neem dan contact op met je mentor. Die overlegt dan met jou om te kijken wat haalbaar is.

Hartelijke groet,
mede namens de docenten, 
M. Bos, H. ten Bloemendal, E. Keun, J. Mik, M. de Rooij, J.E. Otten
 


[18 maart 2020] 
Beste examenleerling havo 5 en vwo 6,

Via deze brief willen wij jullie informeren over de schoolexamens die nog afgenomen moeten worden. Wij mogen als school, rekening houdend met de voorschriften van het RIVM, schoolexamens afnemen zodat jullie op tijd klaar zijn voor het landelijk eindexamen dat vooralsnog op 7 mei van start gaat.


Algemeen
Wij hebben ervoor gekozen om toetsweek 3 te verplaatsen naar maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april. Het rooster kun je in de bijlage vinden. Zorg dat je goed in het toetsrooster kijkt waar je wordt verwacht, zodat je niet in de hal van de school met veel leerlingen samen op een toetsrooster hoeft te kijken.

Toetsen en rooster
De toetsen worden afgenomen in de gymzalen. Het aantal leerlingen dat tegelijkertijd in een gymzaal een toets maakt, is maximaal 25. Hiermee voldoen wij aan de voorschriften van het RIVM (o.a. 1,5 meter afstand tussen elke leerling). Het vak KUBV wordt afgenomen in lokaal 040 en 229.

Natuurkunde
De geplande toets natuurkunde in toetsweek 3 voor havo 5 en vwo 6 vindt NIET plaats in toetsweek 3. Dit gebeurt op een later tijdstip, wanneer alle lesstof behandeld is. Verdere informatie volgt.
Toetsen en gezondheid We volgen de voorschriften van het RIVM. Je mag alleen een toets komen maken als je geen verkoudheidsklachten hebt, je niet hoeft te hoesten en geen koorts hebt. De surveillant zal je vragen om het lokaal te verlaten als je wél gezondheidsklachten hebt. Verder vragen we je om de inmiddels bekende maatregelen te hanteren: Schud geen handen en als je toch een keer moet niezen of hoesten, doe dat in je elleboog. De lokalen waar toetsen worden afgenomen zullen extra schoongemaakt worden. Als je twee toetsen op dezelfde dag hebt zorgen wij ervoor dat er plekken op school zijn waar er ook genoeg ruimte tussen leerlingen is.

Wat als je niet kunt deelnemen aan een toets? Kun je óf wil je niet deelnemen aan een toets wegens ziekte dan moet een ouder/verzorger je afmelden. Dit kan telefonisch (050-3210610) of via de e-mail ……
Mis je een toets doordat je gezondheid het niet toe laat of omdat jij en/of je ouders/verzorgers het – ondanks de extra maatregelen die we als school treffen – niet verantwoord vinden om deel te nemen aan de toetsen dan haal je de gemiste toets(en) op een later moment in.

Toetsen inhalen en herkansen
Gemiste toetsen worden op een later moment ingehaald. Verder is besloten dat de herkansingsregeling verruimd wordt. Iedere leerling heeft recht op twee herkansingen uit toetsweek 3. Ook als je een toets gemist hebt, behoud je het recht om twee herkansingen te maken. De data voor de herkansingen en inhalen worden nader bepaald.

Mondelinge toetsen talen havo 5 en vwo 6
De mondelingen vinden plaats in de toetsweek. De planning wordt gemaakt door de taaldocenten. Het moment waarop je hiervoor verwacht wordt, hoor je volgende week. In principe wordt het mondeling op school afgenomen. In de ruimte waarin het mondeling plaats vindt, zal meer afstand dan normaal tussen de gesprekspartners gerealiseerd worden. Als dit om bepaalde redenen niet kan, dan kan een mondeling worden afgenomen via skype of ander digitaal platform. Sommige leerlingen hebben hun voorbereiding voor het mondeling nog op school liggen. We organiseren volgende week een moment waarop je dit kunt komen halen. Zorg dat je de berichten op Magister en de mails naar je ouders in de gaten houdt.

Tot slot
Bereid je goed voor op de laatste schoolexamentoetsen van dit jaar. Voor ieder vak heb je alle stof in de les behandeld. Je bent dus goed voorbereid. Vertrouw daarop! Als je nog een vraag hebt, zoek dan via Itslearning contact met je lesgevende docent of medeleerlingen voor hulp en extra uitleg. Kijk hierop ook voor extra oefenmateriaal en herhalingsopdrachten. Helaas mogen we op school geen lessen verzorgen, maar de docenten hebben Itslearning gevuld met veel materiaal. Doe er je voordeel mee. Veel succes!

Met vriendelijke groet,
De examencommissie: Richard Menninga, examensecretaris, Henriëtte ten Bloemendaal, teamleider vwo bovenbouw, Marjolein Bos, teamleider havo bovenbouw

 


[17 maart 2020]
Lessen op afstand (1)
Met ingang van donderdag 19 maart starten de lessen op afstand. We werken dan met een verkort lesrooster (lessen duren 30 minuten) van 9:00 – 13:00 uur. Dit kun je in Magister zien. Bovendien staat daar wat de inhoud van de les zal zijn. In itslearning staan de werkvormen, uitleg, presentaties, etc. Gedurende de les is je docent beschikbaar voor jouw vragen. Je docent geeft aan op welke manier dat kan (bijvoorbeeld via de chatfunctie in itslearning of via de berichten in itslearning).
 

Examenleerlingen
We begrijpen dat jullie heel veel vragen hebben over de toetsen en examens. We kunnen jullie daar helaas nog geen informatie over geven. We zijn vandaag in overleg over hoe we de nieuwe richtlijn van OCW gaan uitvoeren voor onze examenkandidaten. Dit zal in lijn zijn met wat er op andere scholen ook gaat gebeuren. Voor nu is het belangrijk dat jullie gewoon volgens je lesrooster aan het werk gaan. Als er nieuwe informatie is, zullen we je op de hoogte brengen.

 

Praktische informatie:

 • Om in te loggen op itslearning ga je naar “links” onderaan op de homepage van het Kamerlingh Onnes of klik je op deze link: https://reitdiep.itslearning.com/
 • Als je vragen hebt over ICT (bijvoorbeeld als je problemen hebt met inloggen) kan je een mailtje sturen aan de itservicedesk@o2g2.nl. Zij zullen dan proberen je zo snel mogelijk te helpen.
 • Als je vragen over itslearning hebt, stuur je een bericht in Itslearning naar de “ KO hulpdocent” (HDC).
 • Voor andere vragen, neem je contact op met je mentor.

Laten we allemaal ons best doen om er in deze uitzonderlijke situatie het beste van te maken. Wij wensen jullie succes bij het leren onder deze bijzondere omstandigheden.

 

Nota bene
We ervaren dat zowel Magister als Itslearning problemen hebben met de bereikbaarheid van hun systemen. Zij zijn hard bezig hun capaciteit op te schalen. Probeer desnoods gespreid over de dag of 's avonds te werken als het minder druk is. 

Hartelijke groet,
mede namens de docenten, 
M. Bos, H. ten Bloemendal, E. Keun, J. Mik, M. de Rooij, J.E. Otten
 
icoon
Aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties