logo

Mentoraat

Op het Kamerlingh Onnes vinden we het erg belangrijk om de leerlingen te helpen bij het vinden van antwoorden op drie belangrijke vragen: wie ben ik?, wat kan ik? en wat wil ik?

Dit doen we door de leerling vanaf de brugklas intensief en actief te begeleiden bij het leer- en keuzeproces. Vanaf de brugklas werken de leerlingen met een persoonlijk ontwikkelingsplan. In dit plan geeft de leerling, in samenspraak met de mentor en de ouders, aan welke ontwikkelingen hij de komende periode wil doormaken en hoe we er samen voor kunnen zorgen dat deze doelen bereikt worden.

In de eerste klas ligt de nadruk op het aanleren van studie- en sociaal emotionele vaardigheden. Hiervoor heeft de mentor twee klassikale begeleidingslessen ter beschikking en een uur waarin ruimte is voor het voeren van individuele gesprekken. Vanaf de tweede klas gaan de leerlingen zich richten op het kiezen van een profiel en in de bovenbouw zal de begeleiding zich vooral richten op het maken van een goede keuze voor een vervolgopleiding in het HBO of de universiteit.

icoon
Mail ons
icoon
Organisaties